fbpx

Ieder jaar worden de alimentatiebedragen van zowel de kinder- als de partneralimentatie een stukje verhoogd. We noemen dit ook wel indexering. Hoe veel deze verhoging bedraagt is afhankelijk van de salarisontwikkelingen (het loonindexcijfer). Het achterliggende idee is dat als prijzen en lonen stijgen de alimentatie ook naar rato aangepast moet worden. De wettelijke indexatie voor 2020 is vastgesteld op 2,5%.

Is het verplicht om te indexeren? Ja, de verhoging van alimentatie is wettelijk vastgelegd (art. 1:402a BW) en daarmee een verplichting. Enkel wanneer je hier in het convenant andere afspraken over hebt gemaakt, of wanneer dit tot hele onredelijke uitkomsten zou leiden wil een rechter hier nog wel eens vanaf wijken. Het advies is natuurlijk wel om hier eerst met elkaar het gesprek over aan te gaan.

Vragen over jouw situatie? Neem vrijblijvend contact op met Van Gils Mediation (078 20 32 322).

Mr. N.C.F. van Gils

Auteur Mr. N.C.F. van Gils

Scheidingsspecialist, mediator en eigenaar van Van Gils Mediation.

More posts by Mr. N.C.F. van Gils