Scheiden met kinderen?
Denk eens aan een gezinsoverleg!

Wat is een gezinsoverleg?
Een gezinsoverleg biedt alle gezinsleden de kans om, met elkaar, onder deskundige begeleiding van een familiemediator en kindercoach in gesprek te gaan.

Waarom een gezinsoverleg?
Als een gezin tijdens een scheiding met elkaar wil toewerken naar een nieuwe gezinssituatie, kan een gezinsoverleg ruimte bieden voor wederzijds begrip. Het is een begeleid startpunt voor de toekomst samen en kan voor verbeterde communicatie zorgen tussen alle gezinsleden. In dit overleg staan de kinderen centraal.

Hoe werkt een gezinsoverleg?

Nikki van Gils (mediator en scheidingsspecialist) neemt de ouders onder haar hoede. Voorafgaand aan het gezinsoverleg hebben beide ouders een individueel gesprek om hun wensen en doelen helder te krijgen. De kinderen zijn in goede handen bij Jolanda Fortuin (kind- en jongerencoach). De kinderen krijgen ieder een persoonlijk gesprek waarin zij kunnen aangeven wat voor hen belangrijk is.

Wanneer alle gezinsleden kenbaar hebben gemaakt wat zij belangrijk vinden, vindt er een afstemming plaats tussen Nikki en de ouders over de doelen van het gezinsoverleg. Jolanda stemt dit in een gesprek met de kinderen af, zodat ook zij hier actief bij betrokken worden.

Daarna vindt het gezinsoverleg plaats. Een gesprek van ongeveer anderhalf uur met alle gezinsleden bij elkaar. Bij dit gesprek vertegenwoordigt Jolanda de kinderen en neemt Nikki de verantwoording voor de communicatie met de ouders. De doelen die worden gesteld door een gezin zijn wisselend. Ons doel blijft echter onveranderlijk, namelijk dat ieder gezinslid de toekomst met vertrouwen tegemoet ziet.

Het effect van een gezinsoverleg:

  • In een vroeg stadium komen verschillende verwachtingen sneller op tafel en wordt er gezamenlijk naar een oplossing gezocht.
  • De kinderen staan  centraal tijdens het gezinsoverleg. Daardoor zal het vertrouwen ontstaan om dingen bespreekbaar te maken.
  • Er zal meer begrip en openheid naar elkaar ontstaan.
  • Ieder gezinslid krijgt meer vertrouwen in de toekomst.

De investering voor een gezinsoverleg
De investering voor een gezinsoverleg bedraagt € 595,- (op basis van 2 kinderen). Wat krijg je hiervoor?

  • Individueel gesprek met ieder kind
  • Gesprek met de kinderen samen
  • Individueel gesprek met beide ouders
  • Gezinsoverleg met alle gezinsleden
  • Telefonische evaluatie

Meer informatie:
Neem dan vrijblijvend contact op over het gezinsoverleg. In het onderstaande filmpje wordt het geheel naar deze tijd, nogmaals in beeldvorm uitgelegd.

Of breng een bezoekje aan een van onze websites:
www.kinderen-jongerencoach.nl
www.vangilsmediation.nl