Gescheiden met kinderen?
Denk eens aan een gezinsoverleg!

Als het scheidingstraject is afgerond gaat ieder gezinslid op eigen wijze een weg vinden binnen de nieuwe situatie. Jullie hebben je best gedaan om goede afspraken te maken en een volledig ouderschapsplan op te stellen. Of deze afspraken ook in de praktijk werken, dat zal de tijd leren.

In een korte periode kan er een hoop veranderen. De kinderen groeien verder op, ze ontwikkelen zich, krijgen een (sterkere) eigen mening. Misschien zijn er wel nieuwe relaties ontstaan. Werk en huisvesting kunnen veranderen. Er spelen vaak veel factoren die van invloed kunnen zijn op de gezinsdynamiek.

Dit kan er toe leiden dat bepaalde zaken misschien niet lopen zoals je had gehoopt. Het gezinsoverleg kan een vertrekpunt zijn om alle neuzen weer dezelfde kant op te krijgen.

Hoe werkt een gezinsoverleg?
Nikki van Gils (mediator en scheidingsspecialist) neemt de ouders onder haar hoede. Voorafgaand aan het gezinsoverleg hebben beide ouders een individueel gesprek om hun wensen en doelen helder te krijgen. De kinderen zijn in goede handen bij Jolanda Fortuin (kind- en jongerencoach). De kinderen krijgen ieder een persoonlijk gesprek waarin zij kunnen aangeven wat voor hen belangrijk is.

Wanneer alle gezinsleden kenbaar hebben gemaakt wat zij belangrijk vinden, vindt er een afstemming plaats tussen Nikki en de ouders over de doelen van het gezinsoverleg. Jolanda stemt dit in een gesprek met de kinderen af, zodat ook zij hier actief bij betrokken worden.

Daarna vindt het gezinsoverleg plaats. Een gesprek van ongeveer anderhalf uur met alle gezinsleden bij elkaar. Bij dit gesprek vertegenwoordigt Jolanda de kinderen en neemt Nikki de verantwoording voor de communicatie met de ouders. De doelen die worden gesteld door een gezin zijn wisselend. Ons doel blijft echter onveranderlijk, namelijk dat ieder gezinslid de toekomst met vertrouwen tegemoet ziet.

Herken jij je in een van de volgende situaties?

 • Zijn er spanningen in de ouderschapsrelatie?
 • Hebben jullie verschillende verwachtingen en zienswijzen over de opvoeding?
 • Wil je jouw kind(eren) beter begrijpen?
 • Heb je behoefte aan handvaten voor deze nieuwe vorm van ouderschap?
 • Ben je bereid om op zoek te gaan naar een oplossing?
 • Stagneren de kinderen op bepaalde afspraken, bijvoorbeeld tijdens het wisselmoment?

De investering voor een gezinsoverleg
De investering voor een gezinsoverleg bedraagt € 595,- (op basis van 2 kinderen). Wat krijg je hiervoor?

 • Individueel gesprek met ieder kind
 • Gesprek met de kinderen samen
 • Individueel gesprek met beide ouders
 • Gezinsoverleg met alle gezinsleden
 • Telefonische evaluatie

Optioneel:
Addendum ouderschapsplan (€ 250,-) / addendum ouderschapsplan + alimentatieberekening (€ 490,-).

Meer informatie:

Neem dan vrijblijvend contact op over het gezinsoverleg. In het onderstaande filmpje wordt het geheel naar deze tijd, nogmaals in beeldvorm uitgelegd. Of breng een bezoekje aan een van onze websites:
www.kinderen-jongerencoach.nl
www.vangilsmediation.nl